The Presidential Action Center (PACE), a front line desk in the Office of the President, serves as a liaison unit with various departments and agencies of the Government and private institutions/companies on all requests for assistance, and information, as well as complaints and grievances of the general public.

Ang Presidential Action Center ay isang pangunahing opisina sa Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, ay nag-uugnay sa iba’t ibang ahensiya at tanggapan ng pamahalaan at maging mga pribadong tanggapan upang mabigyan ng kaukulang tulong at impormasyon ang taong bayan.

It aims to effectively bridge the delivery of services to the general public, as it strives to provide satisfactory conclusion to the needs of the public, through the most appropriate and efficient means available.

Nais nitong magsilbing daan upang maipaabot ang iba’t ibang serbisyo ng ating pamahalaan sa taong bayan, at upang magkaroon ng tugon o lunas ang paghingi ng tulong ng sinuman.

The Center hopes to serve as a rich source of valuable data, providing the Office of the President with enhanced insight as to the most pressing of public concerns.

Hangad ng PACE na makaipon ng datos at kaalaman upang gabayan ang Tanggapan ng Pangulo sa pagbigay ng agarang lunas sa mga higit na pangangailangan ng taong bayan.

 

The services of the Center may be availed of by letter-senders:

  1.   Via email – thru email address: pace_op@malacanang.gov.ph
  2.   Via postal service – thru PACE official address at 2/F GAMA Bldg., Minerva corner J. P. Laurel Streets, San Miguel, Manila
  3.   Via facsimile thru Telefax No. +63(2)-7368621

PACE may be reached thru the following telephone connections:

  1. +63(2)-736-8645
  2. +63(2)-736-8603
  3. +63(2)-736-8606
  4. +63(2)-736-8629
  5. +63(2)-736-8621

 HOW CAN PACE HELP YOU?

1.   Send your letter or complaint following these simple and easy instructions:

 Magpadala ng sulat – kahilingan o reklamo sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan:

 a.   Indicate clearly your name, complete address and contact number (if any).

 Isulat ang inyong pangalan, kumpletong tirahan at contact number, kung mayroon man, nang malinaw at madaling basahin.

 b.   Explain clearly the details of your request or complaint.

 Isulat ng malinaw ang lahat ng detalye ng inyong kahilingan o reklamo.

 c.  Include photocopies of pertinent documents that will help PACE in understanding your concern and in determining the appropriate agency for your concern.

 Ilakip ang kopya ng mahahalagang dokumento na makakatulong sa PACE upang maunawaan ang inyong kahilingan at matukoy kung aling ahensiya ang higit na makapagbibigay-lunas sa inyong suliranin or kahilingan.

 2.   Wait for a copy of the Action Document of PACE for your guidance on where you may follow-up your concern.

 Kayo ay makakatanggap ng kopya ng Action Document ng PACE, para malaman ninyo kung saan kayo maaaring magtungo upang makipag-ugnayan sa pinagpadalhang ahensiya ng inyong kahilingan o suliranin